Hỏi về DataBinDings

Go down

Hỏi về DataBinDings

Bài gửi by Nheo on 21/3/2010, 20:19

Code:
SqlConnection sc = new SqlConnection(
                "server=localhost;database=hanghoa;uid=sa;pwd=sa");
            sc.Open();
            SqlCommand scmd = new SqlCommand("select * from categories where cat_name='" + catname + "'", sc);
            sda.SelectCommand = scmd;
           
            sda.Fill(ds, "categories");
            sc.Close();
           
            label2.DataBindings.Clear();
            label2.DataBindings.Add("Text", ds, "categories.cat_name");

Mình có đoạn code như trên, nhưng label2.text lại không nhận được giá trị gì hết, mặc dù câu sql là đúng và có trả về đúng dòng mình đã select.

Bác nào biết không ạ? Xin chỉ giáo.
avatar
Nheo
Góp sức
Góp sức

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 18/09/2009
Đến từ : Ngày hôm qua

http://www.lubuart.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Hỏi về DataBinDings

Bài gửi by ThuHang on 22/3/2010, 08:16

Hi, 'Nheo'
Bạn có thể để thêm code phần Relation của "categories.cat_name" được ko?
Thân,

ThuHang
Cống hiến
Cống hiến

Tổng số bài gửi : 193
Join date : 25/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Re: Hỏi về DataBinDings

Bài gửi by itlinh on 22/3/2010, 08:21

Gửi bạn Nheo đoạn co de này, co thể sử dụng cho loại form Master-Child Hóa đơn - Chi tiết hóa đơn, (còn 1 cách khác là dùng event click trên Grid), ngoài ra có hướng dẫn cách dùng databinding lun

C# Code


using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace Akadia
{
// Shows Master-Detail,
Table-Mapping, Fill a Combobox

public class MasterDetail : System.Windows.Forms.Form
{
.....

// Fields
private String ConnectionString;
private DataViewManager dsView;
private DataSet ds;

public MasterDetail()
{
// Create Components

InitializeComponent();

// Setup DB-Connection

ConnectionString = "data
source=xeon;uid=sa;password=manager;database=northwind";

SqlConnection cn = new SqlConnection(ConnectionString);

// Create the DataSet
ds = new
DataSet("CustOrders");

// Fill the Dataset with Customers, map Default Tablename
//
"Table" to "Customers".


SqlDataAdapter da1 = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM
Customers",cn);

da1.TableMappings.Add("Table","Customers");

da1.Fill(ds);

// Fill the Dataset with Orders, map Default Tablename
//
"Table" to "Orders".


SqlDataAdapter da2 = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Orders",cn);

da2.TableMappings.Add("Table","Orders");

da2.Fill(ds);

// Fill the Dataset with [Order Details], map Default
Tablename
//
"Table" to "OrderDetails".

SqlDataAdapter
da3 = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM [Order Details]",cn);

da3.TableMappings.Add("Table","OrderDetails");

da3.Fill(ds);

// Show created Tablenames within the Dataset
string
myMessage = "Table Mappings: ";
for(int i=0;
i < ds.Tables.Count; i++)
{

myMessage += i.ToString() + " "

+ ds.Tables[i].ToString() + " ";
}

// Establish the Relationship "RelCustOrd"
// between
Customers ---< Orders


System.Data.DataRelation relCustOrd;

System.Data.DataColumn colMaster1;

System.Data.DataColumn colDetail1;
colMaster1 =
ds.Tables["Customers"].Columns["CustomerID"];
colDetail1 =
ds.Tables["Orders"].Columns["CustomerID"];
relCustOrd =
new System.Data.DataRelation("RelCustOrd",colMaster1,colDetail1);

ds.Relations.Add(relCustOrd);

// Establish the Relationship "RelOrdDet"
// between
Orders ---< [Order Details]


System.Data.DataRelation relOrdDet;

System.Data.DataColumn colMaster2;

System.Data.DataColumn colDetail2;
colMaster2 =
ds.Tables["Orders"].Columns["OrderID"];
colDetail2 =
ds.Tables["OrderDetails"].Columns["OrderID"];
relOrdDet =
new System.Data.DataRelation("RelOrdDet",colMaster2,colDetail2);

ds.Relations.Add(relOrdDet);

// Show created Relations within the Dataset
myMessage +=
"Relation Mappings: ";
for(int i=0;
i < ds.Relations.Count; i++)
{

myMessage += i.ToString() + " "

+ ds.Relations[i].ToString() + " ";
}
txtMessage.Text
= myMessage;

// The DataViewManager returned by the DefaultViewManager
// property
allows you to create custom settings for each
// DataTable
in the DataSet.

dsView =
ds.DefaultViewManager;

// Grid Databinding

grdOrders.DataSource = dsView;

grdOrders.DataMember = "Customers.RelCustOrd";


grdOrderDetails.DataSource = dsView;

grdOrderDetails.DataMember = "Customers.RelCustOrd.RelOrdDet";

// Combobox Databinding

cbCust.DataSource = dsView;

cbCust.DisplayMember = "Customers.CompanyName";

cbCust.ValueMember = "Customers.CustomerID";

// Text Columns Databinding
txtContact.DataBindings.Add("Text",dsView,"Customers.ContactName");

txtPhoneNo.DataBindings.Add("Text",dsView,"Customers.Phone");

txtFaxNo.DataBindings.Add("Text",dsView,"Customers.Fax");
}

// Position
to prev Record in Customer

private void btnPrev_Click(object
sender, System.EventArgs e)
{
if
(this.BindingContext[dsView,"Customers"].Position > 0)
{

this.BindingContext[dsView,"Customers"].Position--;
}
}

// Position
to next Record in Customer

private void btnNext_Click(object
sender, System.EventArgs e)
{

CurrencyManager cm =
(CurrencyManager)this.BindingContext[dsView,"Customers"];
if
(cm.Position < cm.Count - 1)
{

cm.Position++;
}
}

....
....

// The main
entry point for the application.

static void Main()
{

Application.Run(new MasterDetail());
}
}
}
avatar
itlinh
Góp sức
Góp sức

Tổng số bài gửi : 84
Join date : 27/09/2009
Đến từ : HCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Hỏi về DataBinDings

Bài gửi by ThuHang on 22/3/2010, 08:32

Hi, all
Đây là file video hướng dẫn cách tạo crytal report.
mediafire.com ?dqmzhaomh2i
Các bạn tham khảo nha!
[File này của pác T.Anh]
Thân,

ThuHang
Cống hiến
Cống hiến

Tổng số bài gửi : 193
Join date : 25/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Re: Hỏi về DataBinDings

Bài gửi by Nheo on 22/3/2010, 09:17

Thanks cac bác,

Để về nhà thử Smile
avatar
Nheo
Góp sức
Góp sức

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 18/09/2009
Đến từ : Ngày hôm qua

http://www.lubuart.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Hỏi về DataBinDings

Bài gửi by ThuHang on 22/3/2010, 10:10

Hi, all
Đây là file excel liệt kê cách hiểu đề và bài làm của mình.
mediafire.com ?monjz2imzqy
Các bạn góp ý dùm mình.
Thanks,

ThuHang
Cống hiến
Cống hiến

Tổng số bài gửi : 193
Join date : 25/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Re: Hỏi về DataBinDings

Bài gửi by ThuHang on 22/3/2010, 10:26

SqlConnection sc = new SqlConnection(
"server=localhost;database=hanghoa;uid=sa;pwd=sa");
sc.Open();
SqlCommand scmd = new SqlCommand("select * from categories where cat_name='" + catname + "'", sc);
sda.SelectCommand = scmd;

sda.Fill(ds, "categories");
sc.Close();


// dataGridView1 của bạn đã có dữ liệu chưa?

http://dataGridView1.DataSource = ds;

http://dataGridView1.DataMember = "categories";


label2.DataBindings.Clear();
label2.DataBindings.Add("Text", ds, "categories.cat_name");

ThuHang
Cống hiến
Cống hiến

Tổng số bài gửi : 193
Join date : 25/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Re: Hỏi về DataBinDings

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết